Καλοκαιρινές προσφορές  Τηλ: 215 5654434   

                        ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ      Δευτέρα – Σάββατο   10.30 – 19.30