Τηλ: 215 5654434  Καραόλη και Δημητρίου 76,       ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ