Επτάχορδη κιθάρα του 440 Π.Χ

480.00

Ηχείο Έλατο, χέρια φλαμούρι, χορδιέρα και πλάτη κελεμπέκι, κλειδιά κερασιά.   

Aντίγραφο μιας Ελληνικής κιθάρας με απίστευτο ήχο.