Μαντολίνο Πλακέ

    295.00

    Σκάφος: Μαόνι, Μανίκι: Νιαγκόν με κοντρα Παντούκ, Βέγγε. Κεφάλι: Σφένδαμος, Παλίσανδρος. Φιγούρα: Παλίσανδρος .