Μαντολίνο Πλακέ

295.00

Σκάφος: Μαόνι, Μανίκι: Νιαγκόν με κοντρα Παντούκ, Βέγγε. Κεφάλι: Σφένδαμος, Παλίσανδρος. Φιγούρα: Παλίσανδρος .