ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΑΥΛΟΣ

90.00

Χειροποίητος Αραβικός πλαγίαυλος

(χωρίς μπασπαρέ) Bolahenk  [Ρε]  502 mm 

Η Διαφορά του με το ΝΕΥ είναι ότι δεν έχει μπασπαρέ (επιστόμιο) και ασημένια δαχτυλίδια .

Παρακολουθείστε το βίντεο.