Μαύρη Καρυδιά

550.00

Με βέργα, χέρι Φλαμούρι και κόντρες Βέγγε, σκάφος Καρυδιά, καπάκι Έλατο, Έβενινη ταστιέρα.
Εξαιρετική ηχητική απόκριση και συμπεριφορά ειδικά στις “ευαίσθητες” υψηλές συχνότητες επιβεβαιώνει τον ορθό σχεδιασμό και την επαγγελματική κατασκευή του.
Στις χαμηλές δεν του λείπει ο όγκος, ούτε ο παλμός.
Το μπουζούκι είναι καθαρό, δεν υπερβάλλει.
Ποιότητα κατασκευής και εγγύηση εφ’ όρου ζωής.
Με δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής έως 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.