Αλάνι

250.00

Σκάφος: Μαύρη Καρυδιά και φλαμούρι. Χέρι: Μαόνι, Καρυδιά, Βέγγε, Κεφάλι: Καρυδιά, Διακόσμηση: Παλίσανδρος, Λούστρο με μπάλα. Κλίμακα 38 cm