Τζαυράς με δούγιες Καρυδιά

450.00

Σκάφος και φιγούρα καρυδιά, χέρι από φλαμούρι με κόντρες οξιά, ταστιέρα έβενος. Κλίμακα 60cm