Άρχοντας

750.00

Mε λιμανίσιο ήχο όπως παλιά.
Παλιομοδίτικο αυθεντικό καλούπι, Κερασιά, Έλατο, Φλαμούρι με κόντρες Οξιά, Έβενος .

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube

https://www.youtube.com/channel/UCU_rvmY3JaVuog5Dpq1pzXA/videos