Άρχοντας

750.00 690.00

Mε λιμανίσιο ήχο όπως παλιά.
Παλιομοδίτικο αυθεντικό καλούπι, Κερασιά, Έλατο, Φλαμούρι με κόντρες Οξιά, Έβενος .

Το Σκάφος έχει γίνει από Αυθεντικό καλούπι της εποχής, από πειραιώτικο προπολεμικό και όχι από μεταγενέστερο.