Αυθεντικό.

350.00

Σάφος: Φλαμούρι – Οξιά // Καπάκι: Έλατο – Χέρι: Φλαμούρι – Βέγγε

με Κόντρες Βέγγε, Ταστιέρα Βέγγε