Προσφορά Τρίχορδο 335 ευρώ

335.00

Πολύ μαλακό με παλιό καπάκι Έλατο, Βέγγε ταστίερα, Φλαμούρι χέρι και Καρυδιά – Φλαμούρι σκάφος.

Μπορετέ να το ακούσετε: