Μαόνι – Σκούρα Καρυδιά.

550.00

Ταστέρα Έβενος, Σκάφος Καρυδιά σκούρα – Μαόνι , χέρι φλαμούρι με κόντρες οξιάς, καπάκι Έλατο.