Προπολεμικός.

450.00

Με Φαλαμούρι και Οξιά. Αμυγδαλωτός με δυνατό ήχο.