Λύρα Κρήτης.

190.00

Λύρα Κρήτης με δοξάρι, βαλίτσα μεταφοράς και ρετσίνι.